بازدید دوره

این دوره‌ها شامل خدمات سفرهای خارجی یا داخلی و کتاب می‌باشد. فراگیران می‌توانند با ثبت‌نام در سایت مدارس یادگیرنده، بخش بازدید از مدارس جهان با توجه به اطلاع‌رسانی سایت در دوره‌های آموزشی پیش ثبت‌نام نموده و بعد از طی فرایند انتخاب و شرکت در دوره و بازدید از مدارس داخلی و خارجی و مطالعه کتاب دوره و شرکت در کارگاه‌های آموزشی بازدید، گواهینامه این دوره را از موسسه مدارس یادگیرنده مرآت دریافت نماید.

درحال بارگذاری...

فرآیند برگزاری بازدید دوره

دوره‌های اجرا شده

لازم به ذکر است تا کنون موسسه مدارس یادگیرنده در راستای استفاده از تجربیات سایر کشورهای جهان، ۳۱ بازدید آموزشی را با هماهنگی سفارت و رایزن های فرهنگی کشورمان از کشورهای مختلف تدارک دیده است. برای آشنایی با برنامه سفر، مدارس بازدید شده، آلبوم مسافرین می توانید به سایت مدارس یادگیرنده بخش بازدید از مدارس جهان مراجعه نمایید.

انتخاب از روی نقشه

نقشه جهان Placeholder
نقشه جهان

دوره‌ی جاری

برای شرکت در بازدید از مدارس برنامه سفر جاری در این بخش ثبت نام کنید.

پیش ثبت نام بازدید دوره شهر استانبول - شهریور ماه ۱۳۹۷

شروع سفر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

دوره‌های آتی

موسسه مدارس یادگیرنده در نظر دارد برای سال آینده برنامه های ذیل را اجرا نماید.

دوره بازدید از مدارس ژاپن

شروع پیش ثبت نام: به زودی اعلام می گردد

دوره بازدید از مدارس سوئیس

شروع پیش ثبت نام: به زودی اعلام می گردد

مدارس یادگیرنده