مبانی نظری فلسفه برای کودکان

معرفی کتاب

برنامه فلسفه برای کودکان به‌دنبال پرورش تعقل، خلاقیت، درک اخلاقی، رشد روابط فردی و بین‌فردی و توانایی مفهوم‌یابی از تجربه است. این برنامه با استفاده از اجتماع پژوهشی تلاش می‌کند تا کاوشگری فلسفی، اجتماعی، اخلاقی، علمی و هنری‌ـ‌ادبی را در نظام آموزشی جاری کند. نتیجه چنین اقدامی رشد تفکر انتقادی، خلاق و مراقبتی خواهد بود. تلاش این کتاب در دو بخش و سیزده فصل این است که هم مبانی نظری فلسفه برای کودکان را بررسی و هم آن‌ها را نقادی کند. در بخش اول به مفهوم فلسفه و مبانی متافیزیکی، معرفتی و ارزش‌شناختی این برنامه توجه شده و برنامه درسی فلسفه برای کودکان و اجتماع پژوهشی توصیف شده است. در بخش دوم، مفهوم فلسفه، فلسفه تحلیلی، دیدگاه پیاژه، برنامه درسی و مقایسه کودکان با بزرگسالان نقد شده است. فلسفه برای کودکان اکنون هم جایگاه مستحکمی در میان نظریه‌های تربیتی پیدا کرده است و هم مدعی است که می‌تواند جایگزینی برای نظام‌های آموزشی باشد.

درحال بارگذاری...

دکتر یحیی قائدی

درباره مؤلف

تألیفات و ترجمه‌ها

·          بررسی و نقد مبانی نظر آموزش فلسفه به کودکان- پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت معلم ۱۳۸۲

·          مبانی نظری آموزش فلسفه ه کودکان-کتاب-انتشارات دواوین ۱۳۸۳

·          برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان به عنوان یک نظریه-بخشی از کتاب اصول و فلسفه آموزش و پرورش-۱۳۸۴

·          فیلسوفان کوچگ-تدوین و ترجمه کتاب- انتشارات آییژ ۱۳۸۸

·          برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره ابتدائی-مقاله سمینار-ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی شیراز-۱۳۸۶

·          برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره راهنمایی و متوسطه-هفتمین همایش انجمن مظالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی۱۳۸۷

·          بررسی بنیادهای نظری برنامه درسی برای کودکان از دیدگاه فیلسوفان عقل گرا- مقاله علمی پژوهشی- فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره ۶

·          امکان آموزش فلسفه به کودکان بر سر مفهوم- مقاله علمی پژوهشی- مقاله علمی پژوهشی- فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره۷

·          نقد برنامه درسی پایه سوم آموزش فلسفه به کودکان پیکسی و راهنمای آموزش آن ” به دنبال معنی”

·          آموزش فلسفه به کودکان و تربیت شهروندی- مقاله روز نامه همشهری-۱۳۸۵

·          معرفی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان- مقاله روز نامه همشهری

·          ضرورت آموزش فلسفه به کودکان- مقاله روز نامه جام جم

·          عقل کودک ، عقل بزرگسال- مقاله مجله- کتاب ماه کودک و نوجوان خبر نامه علمی فرهنگی ماره ۸۷

·          میزگرد ادبیات داستانی و آموزش فلسفه به کودکان- مقاله مجله-

·          ضرورت آموزش فلسفه به کودکان بایدها و نبایدها- سخنرانی علمی- انتجمن مطالعات برنامه ریزی

·          نقش معلم در آموزش فلسفه به کودکان- رئیس میزگرد- انجمن مطالعات برنامه ریزی

·          چالش های آموزش فلسفه به کودکان- عضو نشت علمی- پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های علمی

·          رئیس گروه مطالعات برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان- عضو نشت علمی- انجمن مطالعات برنامه درسی-

·          عضو گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان و پژوهشکده علوم انسانی و وزارت علوم-

·          اجرای کارگاه آموزشی فلسفه به کودکان- کارگاه- تهران منطقه ۱۴

·          اجرای کارگاه آموزش- دانشگاه آزاد

·          ارائه مقاله در کنفرانس بینالمللی فلسفه  در افریقای جنوبی: ۲۰۰۴

·           ارائه مقاله در دانشگاه ایالتی مسکو در مورد فلسفه برای کودکان۲۰۰۸

·          نقد کتاب کند و کاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان در خبر گزاری مهر

·          طراحی مدلی برای ارزیابی برنامه درسی فلسفه برای کودکان ارایه مقاله دانشگاه پادوا ایتالیا ۲۰۱۱

·          پژوهشی تطبیقی  در زمینه تطابق مبانی آموزش فلسفه برای کودکان و فلسفه تربیتی ایران ۱۳۹۱

·          ماهیت و قلمرو آموزش فلسفه برای کودکان-ارایه مقاله در همایش ملاصدرا

·          نقش فلسفه در پرورش قوه داوری جوانان در همایش ملا صدرا

·          فلسفه فلسفه برای کودکان- مقاله در کنکره جهانی فلسفه ۲۰۰۹

ارتباط با مولف

مدارس یادگیرنده