مدرسه و تربیت دانش‌آموز فکور

معرفی کتاب

در مقدمه سند تحول بنیادین آمده است:

«تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همه‌جانبه در ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. عرصه تعلیم‌وتربیت از مهم‌ترین زیرساخت‌های تعالی همه‌جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقاء سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه‌های مختلف است و تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‌ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان‌های عالم، متقی و آزاده و اخلاقی است. تعلیم‌وتربیتی که تحقق‌بخش حیات طیبه، جامعه عدل جهانی و تمدن اسلامی ایرانی باشد. در پرتو چنین سرمایه انسانی متعالی است که جامعه بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته و در سایه چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید. تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد.»

همچنین تربیت در مبانی نظری سند تحول بنیادین این‌گونه تعریف شده است:

فرایند تعاملی، زمینه‌ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، به صورتی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی، به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد.

درحال بارگذاری...

دکتر عظیم محبی

درباره مؤلف

پژوهش‌ها

 • ارزشیابی پایانی از برنامه درس حرفه‌وفن سال ۹۰ پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش
 • ارزشیابی از برنامه درس تفکر و پژوهش پایه ششم سال ۹۱ پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش همکار
 • ارزشیابی از راهنمای تدریس درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم سال ۹۲ پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش
 • طراحی الگوی آموزش موقعیت‌محور و اعتباربخشی آن سال ۹۲ سازمان پژوهش

کتاب

 • تبیین آموزش و یادگیری (با تأکید بر مبانی و رویکرد برنامه درس ملی) سال ۹۲ انتشارات آوای نور
 • تبیین مدیریت و رهبری در سازمان، سال ۹۲، انتشارات آوای نور
 • بهبود فضای کسب‌وکار، سال ۹۲، انتشارات آثار فکر
 • مدرسه در آینه تعالی، ۹۴، انتشارات تربیت
 • مدرسه در آینه تربیت، ۹۴، انتشارات مرآت

مقاله

 • تبیین یادگیری بر اساس سند تحول رشد ابتدایی ۹۲-۹۱ (علمی ترویجی)
 • اصول فرایند یاددهی و یادگیری رشد ابتدایی ۹۲-۹۱ (علمی ترویجی)
 • راهبردهای فرایند یاددهی یادگیری رشد ابتدایی ۹۲-۹۱ (علمی ترویجی)
 • راهبردهای ارزشیابی رشد ابتدایی (علمی ترویجی)
 • طراحی و آموزش موقعیت‌محور، رشد ابتدایی ۹۲-۹۱
 • بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر رویکرد ساختن‌گرایی بر عملکرد دانش‌آموزان دوره ابتدایی، سال ۹۲، فصلنامه نوآوری و آموزش (علمی پژوهشی)
 • نقش خانواده در تربیت روحیه کارآفرینی، سال ۹۳، ماهنامه پیوند (علمی ترویجی)
 • تبیین مبانی نظری رویکرد ساختن‌گرایی، ۹۰، خلاصه مقاله همایش ملی مدیریت آموزشگاهی در نظر و عمل (عملی تبیینی)
 • مدیر در مدرسه پژوهنده، ۹۰، ویژه‌نامه همایش مدیریت آموزش در نظر و عمل (علمی ترویجی)
 • تحلیلی بر فرایند اجرای سند تحول در آموزش‌وپرورش، ۹۲، ماهنامه خبری و تحلیلی نگاه (علمی ترویجی)
 • بررسی تأثیر ساختن‌گرایی توسط الگوی پنج مرحله‌ای طراحی آموزشی، ۹۳، فصلنامه پژوهش در نظام آموزشی (علمی پژوهشی)

ارتباط با مولف

مدارس یادگیرنده