عنوان دوره: راهنمای عملی نگارش طرح درس

مدرس دوره: محرم  نقی زاده

کد دوره: ۹۱۴۰۰۳۱۱

اهداف دوره

فراگیر بعد از اتمام دوره قادر خواهد بود:

  • مولفه ها وعناصر موجود در طرح درس را تشریح نماید
  • یک نمونه طرح درس را تدوین وآن را اجرا نماید

سرفصل دوره : 

  • راهنمای عملی تهیه طرح درس
  • چگونگی تطبیق محتوی دروس با ساعات هفتگی
  • طرز نوشتن طرح درس
  • عناصر موجود در طرح درس
  • انواع طرح درس (روزانه؛ ماهانه؛ سالانه وهفتگی )
  • طرح درس آموزش فردی شده
مدرس دوره

اطلاعات دوره:

فرم درخواست:

مدارس یادگیرنده