کتاب دوره

این دوره‌ها شامل «کتاب، فیلم و ارزشیابی» می‌باشند. فراگیران می‌توانند با کتاب هر دوره، علاوه بر مطالعه کتاب، فیلم‌های نویسندگان کتاب را نیز مشاهده نمایند. فراگیران می‌‌توانند با ثبت‌نام از طریق ثبت پین‌کد درج شده در پشت جلد کتاب، وارد دوره آموزش الکترونیک این کتاب ‌شوند و علاوه بر مطالعه کتاب از فیلم‌های آموزشی که توسط نویسندگان کتاب تهیه شده است، بهره‌مند گردند. در پایان بعد از مطالعه کتاب و مشاهده فیلم‌های آموزشی می‌تواند در آزمون‌های مستمر و پایانی این دوره شرکت نموده و گواهینامه این دوره را از موسسه مدارس یادگیرنده مرآت دریافت نمایند. لازم به ذکر است کل هزینه دوره در قیمت کتاب محاسبه شده است.

نمونه‌ای از صفحه شناسنامه دوره آموزش کتاب دوره

  • عنوان دوره آموزش ضمن خدمت: نگارش طرح درس
  • این کد دوره برابر است با کد دوره: ۹۱۴۰۰۳۱۱
  • مدت دوره: ۱۲ ساعت آموزش
  • قیمت دوره: با قیمت کتاب محاسبه شده است.
  • محتوای دوره: این کتاب و فیلم‌های موجود در LMS
  • محتوای ارزشیابی: ۵۰ درصد محتوای کتاب و ۵۰ درصد فیلم‌های دوره
  • نوع گواهینامه دوره: گواهینامه مدارس یادگیرنده
درحال بارگذاری...

فرآیند برگزاری کتاب دوره

کتاب دوره‌های مدارس یادگیرنده

برای ورود به هر بخش بر روی دکمه مربوط به آن کلیک کنید.

مدارس یادگیرنده