هوشمندسازی

هوشمند سازی تعریف : مجموعه فعالیت‌های کامپیوتر و IT و فضا، سخت‌افزار و نرم‌افزارهای مربوطه، مجموعه فعالیت‌های به‌کارگیری وسایل کمک‌آموزشی و سخت‌افزار سمعی و بصری مدرسه به منظور یادگیری بهتر. کلید واژه‌های اصلی : سایت کامپیوتر مدرسه- سایت اینترنتی مدرسه- امکانات دسترسی...

معرفی و تبلیغات مدرسه

معرفی و تبلیغات مدرسه تعریف : مجموعه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی برای شناساندن مدرسه و جذب دانش‌آموز. کلید واژه‌های اصلی : تهیه بروشور معرفی مدرسه- اطلاع‌رسانی موفقیت‌های مدرسه- ابزار تبلیغات مدرسه- پارچه- اتیکت- تلویزیون- تبلیغات محلی- Clip مدرسه- آرم و سرود و...

ارزشیابی در مدرسه

ارزشیابی در مدرسه تعریف : مجموعه ارزشیابی‌های گوناگون مدرسه در طول سال تحصیلی. کلید واژه‌های اصلی : آزمون‌های تستی هماهنگ مؤسسات- آزمون‌های معلمان- آزمونک‌های مدرسه (کوئیز)- آزمون‌های تشریحی- فرایند برگزاری آزمون‌های ترم- آزمون توسط مدرسه- ارزشیابی گروهی- ارزشیابی کمی...

مدارس یادگیرنده