مشارکت های دانش آموزی

مشارکت های دانش آموزی تعریف : مجموعه فعالیت‌های دانش‌آموزی اعم از شوراها، انجمن‌ها و فعالیت‌های گروهی دانش‌آموزان و همچنین مجموعه برنامه‌های به‌کارگیری، توانمندی‌ها و ارتباط با فارغ‌التحصیلان مدرسه. کلید واژه‌های اصلی : شوراهای مدرسه- گروه‌های هنری- انجمن‌های...

هدایت تحصیلی و شغلی

هدایت تحصیلی و شغلی تعریف : مجموعه فعالیت‌های مشاوره تربیتی، درسی، شغلی و روانی دانش‌آموزان که به‌صورت مشاهده، مصاحبه و تست انجام می‌شود و مجموعه فعالیت‌های آزمون ورودی دانشگاه‌ها. کلید واژه‌های اصلی : مشاوره تحصیلی و درسی- آزمون‌ها و تست‌های روانی- مشاوره‌های گروهی-...

بودجه مالی و اداری

بودجه مالی و اداری تعریف : مجموعه فعالیت‌های بودجه‌ریزی و حسابداری مدرسه در طول سال تحصیلی و همچنین مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌های مدرسه برای جذب شهریه، کمک‌مردمی، تخفیفات و بورسیه. کلید واژه‌های اصلی : حسابداری مدرسه- نرم‌افزار حسابداری- بودجه‌ریزی سالانه- کارپردازی و...

توانمند سازی معلمان

توانمند سازی معلمان تعریف : مجموعه فعالیت‌های گزینش، نگهداری و کنترل دبیران به‌منظور ارتقاء مدرسه، همچنین مجموعه مهارت‌های یاددهی دبیران در مدرسه. کلید واژه‌های اصلی : گزینش معلمان- برنامه‌های خاص معلمان- انگیزه‌بخشی معلمان- ارزشیابی و نظرسنجی از معلمان- نگهداری و...

معرفی و تبلیغات مدرسه

معرفی و تبلیغات مدرسه تعریف : مجموعه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی برای شناساندن مدرسه و جذب دانش‌آموز. کلید واژه‌های اصلی : تهیه بروشور معرفی مدرسه- اطلاع‌رسانی موفقیت‌های مدرسه- ابزار تبلیغات مدرسه- پارچه- اتیکت- تلویزیون- تبلیغات محلی- Clip مدرسه- آرم و سرود و...

ارزشیابی در مدرسه

ارزشیابی در مدرسه تعریف : مجموعه ارزشیابی‌های گوناگون مدرسه در طول سال تحصیلی. کلید واژه‌های اصلی : آزمون‌های تستی هماهنگ مؤسسات- آزمون‌های معلمان- آزمونک‌های مدرسه (کوئیز)- آزمون‌های تشریحی- فرایند برگزاری آزمون‌های ترم- آزمون توسط مدرسه- ارزشیابی گروهی- ارزشیابی کمی...

مدارس یادگیرنده